Online medzinárodná vedecká konferencia

Krízová intervencia v školách

Občianske združenie IPčko, Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR vás vítajú na online medzinárodnej vedeckej konferencii.

Konferencia je bezplatná a určená pre všetkých najmä pomáhajúcich pracovníkov bez nutnosti registrácie. Aj preto, ak by ste nás chceli podporiť, môžete tak spraviť TU alebo nám pošlite pozdrav cez odkazovač. Ďakujeme.

Konferencia, ktorú si nesmiete nechať ujsť!

O konferencii Krízová intervencia v školách

Ako sú naše školy pripravené po tohtoročných tragických situáciách reagovať na nové podobné situácie? Ako zvládli školy tieto nedávne tragické udalosti vo Vrútkach a v Nitre? Ako zvládame krízy spojené s pandémiou Covid-19? Podarilo sa školám spamätať sa z náhlej straty spolužiakov?

Tieto a mnohé ďalšie otázky sa pokúša zodpovedať a zároveň otvoriť diskusiu online medzinárodná konferencia Krízová intervencia v školách, ktorá priamo reaguje na akútnu potrebu zabezpečovania krízovej intervencie v školskom prostredí. Na online konferencii nájdete príspevky popredných odborníkov z medzinárodného ako aj národného prostredia v oblasti krízovej intervencie. Tešíme sa, že konferenciu otvára slovo ministra školstva, vedy výskumu a športu SR – Mgr. Branislav Gröhling.

Aktuálne informácie o konferencii sledujte na facebookovom evente.

Garanti konferencie

prof. PhDr.Eva Gajdošová, PhD.
Fakulta psychológie PEVŠ v Bratislave
eva.gajdosova@paneurouni.com

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
Prezidentka asociácie školskej psychológie

PhDr. Marek Madro, PhD.
Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk
marek@ipcko.sk

Hlavné témy

  • Duševné zdravie na školách, jeho podpora a rozvoj
  • Psychológovia a školskí psychológovia ako aktéri podpory duševného zdravia v školách
  • Podporné tímy na školách v úzkej kooperácií pri krízovej intervencií
  • Krízy na školách a možnosti ich riešenia

Toto všetko sa bude diať.

Program a priebeh konferencie

Formou video príspevkov sme spojili odborníkov z medzinárodných sfér, aby s vami zdieľali najnovšie poznatky v oblasti krízovej intervencie (nie len) v školách.

Ďalšie príspevky konferencie nájdete e-zborníku „Duševné zdravie v školách v kontexte kríz a krízovej intervencie“, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť kliknutím na tlačidlo nižšie.

Live diskusia

1. ČASŤ

09:30 – 11:00

Krízová intervencia v školách – Sme pripravení?

Ako vnímate krízovú intervenciu, ako o nej uvažujete v kontexte udalostí minulého
roka? Čo očakávate od škôl, zamestnancov škôl, intervenčných tímov a aké by mali byť
ich kompetencie? Čo by mohlo zlepšiť kvalitu krízových služieb na školách?

2. ČASŤ

13:00 – 14:30

Krízová intervencia v školách – Čo hovorí prax?

Ako vyzerala konkrétna udalosť vyžadujúca krízovú intervenciu? Aké boli špecifiká konkrétnych udalostí vyžadujúcich krízovú intervenciu? V akej pozícii bol krízový intervenčný tím z poradenského zariadenia? Aký servis potrebovala škola zasiahnutá tragickou udalosťou?

Vítame vás!

Privítanie a pozdravy

Po kliknutí na príspevok sa vám otvorí video.

Pohodlne sa usaďte

Príspevky hostí

Po kliknutí na príspevok sa vám otvorí video. Kliknutím na príslušné tlačidlo v spodnej lište prehrávača si môžete pri cudzojazyčných príspevkoch zapnúť slovenské titulky.

Odborná a profesionálna

Live diskusia

V prvej časti live diskusie budú rezonovať témy súčasných trendov v krízovej intervencii, rozvoja sociálno-emocionálnych kompetencií detí v MŠ a ZŠ ako aj potreby starostlivosti o školský personál a žiakov po kritickom incidente. V druhej časti budeme spoločne diskutovať s poskytovateľmi krízovej intervencie z tohtoročných tragických udalostí vo Vrútkach a v Nitre a prinesieme pohľad na danú tému z aspektu praxe.

Zapojte sa

Počas celého priebehu diskusie je možné položiť diskutujúcim otázky prostredníctvom aplikácie SLIDO s kódom uvedeným pri každej časti diskusie.

Po kliknutí na príspevok sa vám otvorí video.

9:30 – 11:00

Krízová intervencia v školách – Sme pripravení?

Diskutujú: Mgr. Monika Filipová, PhD., M.A. – štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. – Fakulta psychológie, PEVŠ, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. – psychologička a lektorka, PsycheEduca, PhDr. Marek Madro, PhD. – IPčko.sk

Zapojte sa cez sli.do s kódom: #KIS1

Lucia Košťálová
moderátorka

13:00 – 14:30

Krízová intervencia v školách – Čo hovorí prax?

Diskutujú: PaedDr. Lucia Košťálová – školská psychologička, Gymnázium Dubnica nad Váhom, Mgr. Mária Pauličková – psychologička, riaditeľka CPPPaP Nitra, PhDr. Ingrid Ivaničová – psychologička, riaditeľka CPPPaP Martin, Mgr. Svetlana Síthová – špeciálna pedagogička, ŠPÚ, riaditeľka Mirabilis

Zapojte sa cez sli.do s kódom: #KIS2

Marek Madro
moderátor

Sme online.

Pozdravte nás

Konferencia je bezplatná a bez nutnosti registrácie. Preto, ak by ste nás chceli podporiť, môžete tak spraviť TU. Taktiež nám môžete poslať pozdrav cez odkazovač alebo na email marek@ipcko.sk. Ďakujeme.

Odkazovač

    Menu